Szkolenia i kursy BHP, PPOŻ

Kontakt

USŁUGI BHP Angelika Wójtowicz
tel. 609 140 840
Warszawa, Białołęka, Tarchomin

     

PrzepisySkorzystaj z naszego spisu obowiązujących aktów prawnych 
dotyczących BHP, Pierwszej Pomocy oraz PPOŻ. Kliknij w przepis i pobierz PDF.


Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy BHP w poszczególnych branżach


Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia 
z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu
 gazów płynnych.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i 
magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, 
w tym wybuchowych, ze złomu metali.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach 
oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
 i natryskiwaniu cieplnym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, 
ich roztworów i mieszanin


To jeszcze nie wszystko. Będziemy aktualizować naszą listę :) 
idealmedia

Projekt i realizacja © 2014 - AR Idealmedia - Wszelkie materiały, loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim

stat4u usługi bhp